medaile ze závodů Dračí loď

1.závod ČPDL Račice 12